info@rolmobiel.nl

Contact zoeken met de Centrale van Rolmobiel?

Contact en postadres: Tappersweg 14.43, 2031 EV Haarlem
Telefoon (van maandag t/m vrijdag uitsluitend tussen 09:00 en 12:00 uur): 023 524 28 43
Per e-mail: info@rolmobiel.nl

Contact zoeken met de vertrouwenspersoon?

Veiligheid en respect voor elkaar is belangrijk voor het bestuur van de Stichting Aangepast Vervoer Zuid-Kennemerland. Onderling tussen de vrijwilligers en tussen vrijwilligers en het bestuur. Maar ook voor situaties tussen vrijwilligers en de gebruikmakers van de diensten van Rolmobiel.Tenslotte heeft iedereen recht op een veilige (vrijwillige) werkomgeving. Is er op dit gebied een reden tot zorg? Neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon, Herman Sars. Hij werkt volledig onafhankelijk, anoniem en zal nooit informatie delen zonder jouw toestemming. Herman is bereikbaar via e-mail: vertrouwenspersoon@rolmobiel.nl