info@rolmobiel.nl


Bestuur

Voorzitter
Dhr. A.A. (André) Verhamme

Secretaris
Mevr. B. (Barbara) van Balen

Penningmeester

Dhr. J. (Hans) Bink

Coördinator centrale

Mevr. L. (Linda) Rabbie

Algemene zaken

vacature